Detectivi de investigatii
VIDIO, VIDI, VISUM

Acasa

Eşti un om al mileniului III ? Eşti homo sapiens sapiens „modernus” ataşat valorilor sociale actuale şi nu mai dispui de timpul necesar pe care trebuie să îl aloci problemelor familiale/cotidiene?

Eşti constant frământat de o problemă pe care nu ştii cum să o rezolvi, te macină o întrebare la care nu poţi afla răspunsul deoarece nu dispui de mijloacele necesare? A dispărut o persoană dragă? Eşti îngrijorat(ă) pentru copilul tău? Nu ştii dacă poţi avea încredere în partenerul de afaceri? etc. Noi ne propunem să te sprijinim în demersul tău firesc de a-ţi asigura confortul psihic şi fizic necesar încadrării într-o viaţă normală, oferindu-ţi investigaţii operative şi eficiente efectuate de veterani ai „intelligence”, în conformitate cu deviza noastră:

 „Vidio, Vidi, Visum”

Dacă noi preluăm un caz fiţi siguri că îl vom soluţiona optim.

Noi furnizăm clienţilor noştri, date şi informaţii în strictă conformitate cu legea, astfel încât acestea pot fi utilizate în faţa organelor legii (instanţe judecătoreşti, parchete şi poliţie).

Oferim consultanţă gratuită, înainte de preluarea cazului cât şi pe toată durata desfăşurării convenţiei între noi şi client.

Preluarea unui caz presupune parcurgerea următoarelor etape:

  • O discuţie preliminară cu privire la datele concrete ale cazului. Discuţie care nu vă obligă financiar faţă de societatea noastră;
  • În cazul unei înţelegeri între ambele părţi se va încheia o convenţie scrisă;
  • Se va face un plan de acţiune de comun acord cu clientul;
  • Urmează desfăşurarea investigaţiilor în condiţiile stabilite prin acordul de voinţă al ambelor părţi. Clientul va fi informat permanent cu privire la desfăşurarea concretă a cazului;
  • Finalizarea convenţiei şi prezentarea unui raport către client prin care este informat cu privire la datele pe care le-a solicitat la încheierea convenţiei.